Normativa Guarderia

El pagament de l’Escola Bressol s’ha de fer els primers dies de cada mes (entre el dia 1 i el 10 de cada mes).

El preu mensual de l’Escola Bressol es fixa cada any segons augment del IPC i és vàlid per tot l’any.

Per donar un infant de baixa de l’Escola Bressol s’ha d’avisar a la direcció administrativa amb un mes d’antelació. En el cas que no s’hagi donat aquest preavís, el mes es facturará igualment.

PREUS MENSUALS 2021

MODALITAT D’INSCRIPCIÓ

 • Matricula: 150,00 €
 • Complerta/tot el dia: 415,00 €
 • Matí: 265,00 €
 • Tarda: 220,00 €
 • Intensiu (lactants): 310,00 €

SERVEI EXTRA-ESCOLAR

 • Extraescolars a/vac.: 189,00 €
 • Extraescolars s/vac.: 139,00 €
 • Matins: 65,00 €
 • Servei menjador: 6,00 €
 • Extraescolars M/T+V: 226,00€

SERVEI DE DIA

 • Dia complert: 16,00 €
 • Mitja jornada: 10,00 €
 • Menú: 6,00 €

Consulta com inscriure als teus fills!