Normativa Guarderia

El pagament de l’Escola Bressol s’ha de fer els primers dies de cada mes (entre el dia 1 i el 10 de cada mes).

El preu mensual de l’Escola Bressol es fixa cada any segons augment del IPC i és vàlid per tot l’any.

Per donar un infant de baixa de l’Escola Bressol s’ha d’avisar a la direcció administrativa amb un mes d’antelació. En el cas que no s’hagi donat aquest preavís, el mes es facturará igualment.

PREUS MENSUALS 2022

MODALITAT D’INSCRIPCIÓ

 • Matricula: 155,00 €
 • Complerta/tot el dia: 429,00 €
 • Matí: 274,00 €
 • Tarda: 227,00 €
 • Intensiu (lactants): 320,00 €

SERVEI EXTRA-ESCOLAR

 • Extraescolars a/vac.: 195,00 €
 • Extraescolars s/vac.: 144,00 €
 • Matins: 67,00 €
 • Matins tardes i vacances: 233,00 €

SERVEI DE DIA

 • Dia complert: 23,00 €
 • Mitja jornada: 10,50 €
 • Menú: 6,20 €

Consulta com inscriure als teus fills!