Normativa Guarderia

El pagament de l’Escola Bressol s’ha de fer els primers dies de cada mes (entre el dia 1 i el 10 de cada mes).

El preu mensual de l’Escola Bressol es fixa cada any segons augment del IPC i és vàlid per tot l’any.

Per donar un infant de baixa de l’Escola Bressol s’ha d’avisar a la direcció administrativa amb un mes d’antelació. En el cas que no s’hagi donat aquest preavís, el mes es facturará igualment.

PREUS MENSUALS 2019

  • Règim de tot el dia: 405,00 €
  • Règim de mig dia, matí: 257,00 €
  • Règim de mig dia, tarda: 200,00 €

SERVEI EXTRA-ESCOLAR

  • Servei de recollida amb vacances: 185,00 €
  • Servei de recollida sense vacances: 139,00 €

PARKING

  • Dia complert: 15,00 €
  • Mitja jornada: 10,00 €
  • Menú: 5,95 €

Consulta com inscriure als teus fills!