Classe els Peixos

Els peixos

Objetius generals:

Organitzar progressivament les dades sensorials.

Aprendre el llenguatge de l’adult, comunicar-s’hi i expressar-se per mitjà de la música el moviment, el gest, els jocs i la paraula.

Col.laborar amb iniciativa en les avtivitats d’alimentació, repós, higiene i neteja personal.

Adonar-se que creix, de manera que va prenent consciéncia i apreciant totes les parts del seu cos i les habilitats que va adquirint.

Coneix les característiques de les classes

Guarderia Infantil i Escola bressol del Principat d’Andorra.

Les nostres Classes estan repartides segons les edats i el desarrollo psicomotor dels nens per potenciar les seves característiques.

Les nostres classes estan pensades perquè els nens desenvolupin la seva pròpia identitat a través de jocs, activitats i tallers, així com la relació amb altres nens del seu entorn.

Consulta com inscriure als teus fills!